Type S : ห้องนั่งเล่น
Type S : ห้องนั่งเล่น

ขนาด 28 ตร.ม.

press to zoom
Type S : Bed Room
Type S : Bed Room

ขนาด 28 ตร.ม.

press to zoom
Type S Layout
Type S Layout

ขนาด 28 ตร.ม.

press to zoom
Type M : ห้องนั่งเล่น
Type M : ห้องนั่งเล่น

ขนาด 32 ตร.ม.

press to zoom
Type M : ห้องนอน
Type M : ห้องนอน

ขนาด 32 ตร.ม.

press to zoom
Type M layout
Type M layout

ขนาด 32 ตร.ม.

press to zoom
Type L : ห้องนั่งเล่น
Type L : ห้องนั่งเล่น

ขนาด 40 ตร.ม.

press to zoom
Type L : ห้องนอน
Type L : ห้องนอน

ขนาด 40 ตร.ม.

press to zoom
Type L layout
Type L layout

ขนาด 40 ตร.ม.

press to zoom
TYPE XL : ห้องนั่งเล่น
TYPE XL : ห้องนั่งเล่น

ขนาด 76 ตร.ม.

press to zoom
TYPE XL : ห้องนอน
TYPE XL : ห้องนอน

ขนาด 76 ตร.ม.

press to zoom
Type XL Layout
Type XL Layout

ขนาด 76 ตร.ม.

press to zoom
TYPE Duplex : ห้องนั่งเล่น
TYPE Duplex : ห้องนั่งเล่น

ขนาด 72 ตร.ม.

press to zoom
TYPE Duplex : ห้องนอน
TYPE Duplex : ห้องนอน

ขนาด 72 ตร.ม.

press to zoom
Type Duplex Layout
Type Duplex Layout

ขนาด 72 ตร.ม.

press to zoom